Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie obsługi technicznej inwestycji:

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego
  • pomoc w doborze optymalnej technologii robót
  • konsultacje techniczną dotyczącą optymalizacji kosztów inwestycji
  • załatwienie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, legalizacją samowoli budowlanej oraz zmianą sposobu użytkowania budynku
  • przeglądy roczne i pięcioletnie budynków
  • świadectwa energetyczne