Nasza oferta zawiera kompleksowe usługi w zakresie projektowania:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • budynków użyteczności publicznej
  • budynków usługowych i magazynowych
  • rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji istniejących budynków
  • adaptacji projektów gotowych
  • inwentaryzacje obiektów budowlanych
  • obsługa formalno-prawna (formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)