Projektowanie


Nasza oferta zawiera kompleksowe usługi w zakresie projektowania:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków usługowych i magazynowych
 • rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji istniejących budynków
 • adaptacji projektów gotowych
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • obsługa formalno-prawna (formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie obsługi technicznej inwestycji:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 • pomoc w doborze optymalnej technologii robót
 • konsultacje techniczną dotyczącą optymalizacji kosztów inwestycji
 • załatwienie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, legalizacją samowoli budowlanej oraz zmianą sposobu użytkowania budynku
 • przeglądy roczne i pięcioletnie budynków
 • świadectwa energetyczne

Kosztorysowanie


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kosztorysowania:

 • kosztorysy budowlane
 • kosztorysy ofertowe i przetargowe
 • kosztorysy powykonawcze
 • kosztorysy dla banków
 • kosztorysy inwestorskie